Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Muzea i zabytki techniki

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Znajduje się tu jedna z największych w Europie kolekcja historycznej porcelany śląskiej, starannie wybrana kolekcja porcelany z wiodących manufaktur europejskich, wystawa polskiej ceramiki z lat 50. i 60. XX wieku, wystawy czasowe oraz galeria polskiego malarstwa współczesnego.

ul. 1 Maja 9
58-300 Wałbrzych

tel. 74 664 60 30


Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

To niezwykle cenny zabytek techniczny w tej części Europy. Na powierzchni 4,5 ha rozciąga się poprzemysłowa zabudowa oryginalnych zabudowań, maszyn, wież wyciągowych i podziemi po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”. Dziś po zrewitalizowanym obiekcie oprowadzają przewodnicy – byli górnicy. Stara Kopalnia jest miejscem wielu wydarzeń z bogatą ofertą edukacyjno – kulturalną dla mieszkańców i turystów

ul. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

tel. 74 667 09 70


Muzeum przy Tunelu w gminie Nowa Ruda

Muzeum powstałe dzięki pasji Mieczysława Bojko i Nadii Makuchowskiej. Zgromadzono w nim dobra kultury, a także różnego rodzaju pamiątki, są tu przedmioty z czasów przedwojennych oraz z czasów PRL-u (narzędzia, meble, naczynia, stare książki, fotografie itp.). Dodatkowo znajduje się tu mała galeria z obrazami właścicielki. Muzeum pozwala odbyć „podróż sentymentalną do przeszłości”.

Świerki 101,
57-451 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 889 785 337


Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Muzeum powstało na terenie dawnej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej i dysponuje jedną z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w tej części Europy – znajduje się tu około 150 pojazdów szynowych. Atrakcją jest możliwość przejechania się „Trasą Parowozową”.

ul. Towarowa 4,
58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 637 43 30

Muzeum Inżynierii i Techniki Motoryzacji w Głuszycy – w organizacji

ul. Leśna 3
58-140 Głuszyca

+48 607 993 930

www.muzeuminzynieriiwgluszycy.pl


Zapora na Jeziorze Bystrzyckim
w Zagórzu Śląskim

Potężna kamienna zapora wodna wybudowana w 1914 r. stanowi zabytek techniki. Jej wymiary to 44 m wysokości oraz 230 m długości. W wyniku budowy zapory powstał sztuczny zbiornik Jezioro Bystrzyckie.


TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ
– KOMPLEKS „RIESE” :

Podczas II wojny światowej na terenie Gór Sowich oraz w Zamku Książ była realizowana tajna inwestycja hitlerowskich Niemiec o kryptonimie „Riese” (z niem. Olbrzym). Rękami więźniów z obozu Gross-Rosen budowane były olbrzymie tunele podziemne. Cel inwestycji do dziś nie jest znany. Część podziemi można zwiedzać, a wśród nich:


1. Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy

Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy
Jest to najbardziej rozbudowana część kompleksu Riese. Składa się z podziemnych sztolni oraz z zabudowy naziemnej – na powierzchni znajdują się budowle:

„Kasyno” i „Siłownia”.
Ul. Świerkowa 29d
58-340 Sierpnica

tel. 74 845 62 20


2. Sztolnie Walimskie w Walimiu

Sztolnie Walimskie w Walimiu
Dla turystów udostępnione są do Przejścia trzy sztolnie, być może przeznaczone do produkcji broni V1 i V2.

ul. 3 Maja 36,
58-320 Walim

tel. 74 845 73 00


3. Podziemia Zamku Książ w Wałbrzychu

Podziemia Zamku Książ w Wałbrzychu
Podziemia pod zamkiem znajdują się na dwóch poziomach, a sam zamek był jedną z siedzib organizacji Todt, która nadzorowała prace. Przypuszcza się, że być może w Książu miała powstać jedna z kwater Hitlera.