Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zabytki sakralne

Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie

Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie
Początki opactwa Cystersów w Krzeszowie sięgają XIII w. Miejsce to zachwyca architekturą, malarstwem i rzeźbą. Znajdują się tu dwa kościoły z XVII i XVIII w., które wpisane są na listę Pomników Historii Polski. W bazylice przechowywany jest najstarszy wizerunek maryjny w Polsce i cenne organy M. Englera. Krzeszów to także Mauzoleum Piastów Śląskich oraz Wielka Kalwaria Krzeszowska.

Plac Jana Pawła II,1
58-405 Krzeszów

tel. 75 742 32 79


Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy
Ten bogato wyposażony barokowy kościół został zbudowany przez ewangelików w 1657 r. Jest uważany za największą drewnianą świątynię Europy (może pomieścić ok. 7500 osób). Kościół Pokoju jest zabytkiem klasy UNESCO.

plac Pokoju 6,
58-100 Świdnica

tel. 74 852 28 14


Katedra pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy
Nad panoramą Świdnicy góruje monumentalna, gotycka świątynia z najwyższą na Śląsku (101,5 m) i jedną z najwyższych w Polsce wież. Budowa katedry to początek XIV w. Szczególnie cenne jest jej bogate barokowe wnętrze.

Pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica

tel. +48 530 853 425

www.katedra.swidnica.pl


Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
Bazylika kolegiacka w Strzegomiu to gotycki kościół, który początkowo należał do zakonu rycerskiego joannitów, budowę świątyni rozpoczęto na początku XIV w. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie głównie z XIV-XV w.

pl. Jana Pawła II 10,
58-150 Strzegom

tel. 74 855 02 86