Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Organizatorzy turystyczni

Biuro turystyczne Nordactive

Biuro Turystyczne Nordactive powstało w 2010 roku z połączenia pasji do turystyki oraz chęci propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia.
Głównym profilem naszej działalności jest organizacja wycieczek i imprez turystycznych oraz promocja różnorodnych form aktywności ruchowej podczas obozów sportowo – rekreacyjnych.

Wykształcenie, zdobyte uprawnienia i stale podnoszone kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pozwalają na profesjonalną i kompleksową realizację świadczonych usług.

ul. Wyszyńskiego 70, Walim, 58-320

+48 667 364 119

nordactive@wp.pl

www.wycieczkiszkolnewroclaw.pl/


PTTK  „Ziemi Wałbrzyskiej”

Oddział PTTK  „Ziemi Wałbrzyskiej” 
– Biuro Programowe Oddziału PTTK: odznaki, działalność statutowa

ul. Rynek 9, 
https://pttk.walbrzych.pl/58-300 Wałbrzych

biuro@pttk.walbrzych.pl

www.pttkwalbrzych.pl