Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Obiekty gastronomiczne

Kawiarnia Sztygarówka Stara Kopalnia

ul. Wysockiego 29,
58-304 Wałbrzych

tel. 74 667 09 70


Restauracja Aqua – Zdrój

ul. Ratuszowa 6,
58-304 Wałbrzych

tel. + 48 74 660 93 00


Restauracja Maria

ul. Wrocławska 134 B,
58-306 Wałbrzych

tel.  + 48 74 665 01 00


Kręgielnia w Hotelu Maria

 ul. Wrocławska 134B,
58-306 Wałbrzych

tel. +48 694 494 367


Restauracja Babinicz – Dworzysko

Aleja Spacerowa 22,
58-310 Szczawno-Zdrój


Kawiarnia Szwajcarka – Dworzysko

Aleja Spacerowa 22,
58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 663 30 35


Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawnie – Zdroju

ul. T. Kościuszki 23,
58-310 Szczawno-Zdrój

tel. + 48 74 849 31 30


Restauracja Maria Helena

ul. Kolejowa 1;
58-310 Szczawno – Zdrój

tel. + 48 74 649 57 00

Restauracja Bohema

ul. Tadeusza Kościuszki 21,
58-310 Szczawno-Zdrój

tel. 794 568 000


Restauracja Arcy Jedlinka przy Pałacu Jedlinka

ul. Zamkowa 3,
58-330 Jedlina-Zdrój

tel. +48 502 418 880


Browar Jedlinka

ul. Zamkowa 3,
58-330 Jedlina-Zdrój

tel. +48 502 418 880


Kasztanowy taras

ul. Piastów Śląskich 1,
58-306 Wałbrzych

tel. +48 506 736 030

Rezydencja Bohema

Ul. Tadeusza Kościuszki 21c,
58 – 310 Szczawno Zdrój

tel. 794 568 000


Restauracja Maria Antonina

ul. Spacerowa 6,
58-321 Zagórze Śląskie

tel. + 48 506 695 111


Karczma Rycerska Zamku Grodno

Wzgórze Zamkowe 58-321,
Zagórze Śląskie

tel. + 48 74 845 33 20


Restauracja Osówka

ul. Świerkowa 29d,
58-340 Sierpnica

tel. + 48 533 476 173


Zakład Produkcji Cukierków

ul. H. Sienkiewicza 36,
58-160 Świebodzice

tel. + 48 74 665 06 31


Wędzarnia Bukowy Dym

ul. Piłsudskiego 22,
57-400 Nowa Ruda

tel. +48 508 287 388