Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zamki i Pałace

Zamek Książ w Wałbrzychu

Zamek Książ w Wałbrzychu
To trzeci co do wielkości zamek w Polsce, którego początki sięgają końca XIII w. Dziś Książ przyciąga m.in. malowniczym położeniem w parku krajobrazowym, fascynującą historią, imponującą barokową Salą Maksymiliana i tajemniczymi podziemiami z okresu II wojny. Niedaleko zamku znajdują się: Mauzoleum, Stado Ogierów, ruiny Starego Książa i unikalna Palmiarnia z 1913 r.

ul. Piastów Śląskich 1,
58-306 Wałbrzych,

tel. 74 66 43 834


Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
To jeden z najbardziej malowniczo położonych zamków piastowskich na Śląsku, z którym wiąże się wiele historii i legend, w tym m.in. o księżniczce Małgorzacie uwięzionej w lochach zamkowych. Pierwsze historyczne wzmianki o Grodnie pochodzą z 1315 r., w XVI wieku zamek został rozbudowany w stylu renesansowym.

Wzgórze Zamkowe,
58-321 Zagórze Śląskie

tel. 74 845 33 60


Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju

Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
Pałac powstał na miejscu XVII-wiecznego dworu, był kilkakrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli, w tym przez Carla Kristera, przedsiębiorcę zajmującego się produkcją porcelany. W czasie II wojny mieściła się tu główna siedziba kierownictwa Organizacji Todt, zajmującej się budową tajemniczego kompleksu RIESE w Górach Sowich. Obok pałacu jest hotel i browar.

ul. Zamkowa 4,
58-330 Jedlina-Zdrój

tel. 74 845 40 07


Zamek w Roztoce

Zamek w Roztoce
Średniowieczny zamek przebudowany w XVI w. na dwór renesansowy i w XVIII w. na rezydencję barokową rodu von Hochberg. Podczas II wojny św. znajdowała się tu składnica dzieł sztuki. Pałac jest otoczony zabytkowym parkiem.

* Zaleca się sprawdzenie godziny otwarcia obiektu

ul. Zamkowa 3,
58-173 Roztoka

tel. 509 927 206