Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wieże widokowe

Oto najciekawsze wieże i platformy widokowe w regionie dostępne dla turystów.

Wieża na Borowej (853 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie

 • od Jedliny – Zdroju (ul. Pokrzywianka) szlakiem czarnym – do 1 h
 • od dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu szlakiem czerwonym – 1 h 40 min
 • od pętli autobusowej na ulicy Wałbrzyskiej w Wałbrzychu z dzielnicy Glinik Stary szlakiem czarnym – 1h 30 min

Wieża wybudowana została na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich w 2017 roku o wysokości 16,5m. Konstrukcja stalowa wieży tworzy kształt hiperboloidy w formie 32 słupów ustawionych pod kątem. Na platformę widokową prowadzi 90 schodów ułożonych spiralnie do trzonu. Przy sprzyjającej pogodzie z wierzchołka można zobaczyć m.in.: Ślężę, Wielką Sowę, a nawet wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu.


Wieża na Trójgarbie (778 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie

 • od Starych Bogaczowic szlakiem czerwonym – 2 h 20 min lub szlakiem czarnym – 2 h 45min
 • od Witkowa Śląskiego szlakiem niebieskim – 1h 30 min
 • od Gostkowa szlakiem zielonym – 2 h 10 min
 • ze Szczawna – Zdroju szlakiem żółtym – 2h 10 min

Trójgarb to charakterystyczna góra posiadająca trzy wierzchołki. Przed II wojną światową znajdowała się tu wieża widokowa, która została zniszczona. Od 2018 r. na najwyższym „garbie” wznosi się nowoczesna wieża widokowa wykonana w konstrukcji stalowej z pięcioma platformami widokowymi.
Wieża ma wysokość 27,5 m. i należy do najwyższych w Sudetach. Usadowiona została na rzucie trójkąta, co ma symbolizować trzy okoliczne gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Wieża powstała dzięki partnerskiemu projektowi Fundacji Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwa Wałbrzych. Przy sprzyjających warunkach można z niej dostrzec odległe Karkonosze

Wieża na Chełmcu (851 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie

 • z dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu szlakiem żółtym – 1h 45 min
 • ze Szczawna – Zdroju szlakiem niebieskim – 2h 15 min lub szlakiem czarnym -3 h 30 min
 • z Boguszowa Gorc szlakiem zielonym – 1h 30 min

Chełmiec jest drugim co do wysokości szczytem Gór Wałbrzyskich, obszarem objętym programem Natura 2000. Na szczycie góry w latach 1887 – 88 r. wybudowano (finansowaną przez Hochbergów) 20-metrową, kamienną wieżę widokową w konwencji sztucznej ruiny w kształcie pseudobaszty, stylistyką ogólnie nawiązującej do średniowiecznej architektury zamkowej. Z wieży podziwiać można:
Góry Wałbrzyskie i Sowie, Karkonosze, Ślężę oraz okoliczne miejscowości m.in. Szczawno – Zdrój, Boguszów Gorce i Wałbrzych. Obok wieży znajduje się Radiotelewizyjny Ośrodek Nadawczy Chełmiec – Emitel S.A. oraz maszty telekomunikacyjne o wysokości 63 i 73 m. W 2000 r. stanął na Chełmcu 45 metrowy Krzyż Milenijny najwyższy tego typu obiekt w Polsce.


Platforma widokowa pod Dłużyną

 • z Dworca Wałbrzych Główny szlakiem czarnym – 1 h 10 min
 • z pętli na Rusinowej (dzielnica Wałbrzycha) szlakiem czerwonym – 1 h 20 min
 • ze stacji kolejowej Jedlina Górna szlakiem zielonym – 45 min


Platforma widokowa na Jałowcu (751 m n.p.m.)

 • z Jedliny Górnej szlakiem zielonym – 2 h
 • z Jedliny – Zdroju ul. Ogrodowa szlakiem niebieskim – 1 h
 • ze stacji kolejowej Głuszyca szlakiem niebieskim – 1 h 45 min

Jałowiec to stromy, powulkaniczny szczyt w południowej części Gór Wałbrzyskiej nad Doliną Rybnej. Na charakterystycznym wypłaszczeniu pod wierzchołkiem znajduje się platforma widokowa, z której otwierają się widoki na Jedlinę-Zdrój i okoliczne wzniesienia.


Wieża na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie

 • od stacji kolejowej Świerki Dolne szlakiem zielonym – 50 min
 • z Nowej Rudy szlakiem zielonym – 2h 50 min
 • od kościoła w Świerkach szlakiem czerwonym – 50 min

Wieża widokowa na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzickich, powyżej wsi Świerki. Budowla powstała w 1927 r. dzięki lokalnemu oddziałowi Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV). Po II wojnie światowej zapomniany obiekt popadł w ruinę. W 2018 r. przeprowadzono gruntowe prace renowacyjne przywracając wieży wygląd z okresu fundacji. Odrestaurowana wieża ma 15 m wysokości i rozpościera się z niej panorama na m.in. na Góry Sowie i Góry Wałbrzyskie. Na zboczu Włodzickiej Góry znajduje się malowniczy punkt widokowy z krzyżem.


Wieża widokowa na Górze św. Anny (647 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie

 • szlakiem żółtym z Nowej Rudy ze Stacji Kolejowej – 1 h
 • szlakiem zielonym z Nowej Rudy ze stacji kolejowej – 1 h

Wieża widokowa na Górze Anny w Nowej Rudzie jako punkt widokowy doceniano to już w II poł. XIX w. Zgodnie z przekazami w 1882 r. wzniesiono tutaj pawilon, a przy nim drewnianą platformę o wysokości 5 m., z której rozpościerał się widok na okolice. W 1906 r. pomost ten z konieczności pomniejszono. Wtedy pojawił się pomysł budowy murowanej wieży widokowej. Staraniem Carla Ferche, z Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego w 1911 r. zbudowano i oddano do użytku wysoką na 14
m wieżę z czerwonego piaskowca, na planie czworokąta. Po gruntownym remoncie i dobudowaniu wiaty schronowej obiekt udostępniony w nowej formie turystom.


Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie

DCIM\100MEDIA\DJI_0039.JPG
 • Z centrum Słupca (dzielnica Nowej Rudy) szlakiem czerwonym – 1 h 15 min
 • Z Nowej Rudy szlakiem zielonym przez Górę Św. Anny – 2h 20 min

Już w 1889 r. na Górze Wszystkich Świętych wybudowano mini wieżę o wysokości 2,8 m., co sprawiło, że miejsce to stało się dużą atrakcją turystyczną, więc ok. 20 lat później sekcja GGV zaproponowała budowę nowej, wyższej wieży. 12 czerwca 1913 r. wmurowano pod jej budowę kamień węgielny. Niedługo potem oddano do użytku nową, 15 m, okrągłą, zwieńczoną galeryjką wieżę widokową, wybudowaną z czerwonego piaskowca, której nadano imię feldmarszałka von Moltke. Po
gruntowanym remoncie w 2011 r. można z niej podziwiać piękne panoramy Sudetów Wschodnich i Środkowych.


Wieża na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.), Góry Sowie

 • od Przełęczy Sokolej w Rzeczce szlakiem czerwonym (po drodze mijamy Schronisko Orzeł i Schronisko Sowa) – 1h 10 min
 • od Przełęczy Walimskiej szlakiem niebieskim – 1 h 20 min
 • od Przełęczy Jugowskiej szlakiem czerwonym – 1 h 40 min

Wielka Sowa to najwyższy szczyt Gór Sowich i Sudetów Środkowych. Pierwsza, drewniana wieża widokowa powstała tu w 1886 r. Jednak nietrwała konstrukcja już na początku XX w. uległa zniszczeniu. Podjęto wówczas decyzje o budowie nowej, murowanej wieży. Prace przy jej wznoszeniu rozpoczęły się w połowie 1905 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło 24 maja 1906 r.. Wówczas wieży nadano imię Otto von Bismarcka. Po II wojnie światowej wieży nadano imię gen. W. Sikorskiego. w
latach 80-tych wieży nadano imię polskiego turysty i krajoznawcy M. Orłowicza. W 2015 r. obok wieży widokowej powstała kaplica. Z wieży w otwiera się szeroka panorama na większość pasm sudeckich w Polsce i Czechach. Przy dobrej pogodzie można stąd zobaczyć Wrocław, Karkonosze, a nawet pasmo Jeseników.


Wieża na Kalenicy ( 974 m n.p.m.), Góry Sowie

 • z Przełęczy Jugowskiej szlakiem czerwonym przez schronisko Zygmuntówka -– 1 h 15min
 • ze stacji kolejowej Nowa Ruda Zdrojowisko szlakiem żółtym – 2 h 40 min
 • z Przełęczy Woliborskiej szlakiem czerwonym – 1 h 45 min

Kalenica jest trzecim co do wysokości szczytem w Górach Sowich. Góra zbudowana jest z twardych skał metamorficznych, które w postaci rumoszu skalnego możemy oglądać w pobliżu szczytu. Dominantą wierzchołka jest wieża widokowa. Stalową konstrukcję ustawiono w 1933 r. w 50. rocznicę działalności Bielawskiego Towarzystwa Górskiego i nadano jej imię marszałka Hindenburga. Wieża ma wysokość 14 m. i posiada dwa tarasy widokowe, z którego tylko górny wznosi się ponad otaczający szczyt las.


Wieża na Dzikowcu Wielkim Góry Kamienne

20-metrowa drewniana wieża widokowa, z której roztacza się widok na Stożek Wielki, Boguszów, Bukowiec oraz Wyżynę Unisławską. Dzikowiec jest popularnym miejscem wśród paralotniarzy, a także wśród rowerzystów – na jego zboczach znajdują się trasy rowerowe oraz dwie ekstremalne, rowerowe trasy downhill.


Wieża na Parkowej Górze w Mieroszowie

Oddana do użytku w 2015 r. wieża widokowa o konstrukcji drewnianej  ma 16 m wysokości. Jest doskonałym punktem widokowym na miasto oraz okoliczne pasma górskie. Widać z niej m.in. Góry Suche, Javori Hory, Broumovskie Ściany a także pasmo Zaworów. Dojście do wieży z okolic Mieroszowskiego Rynku zajmuje ok. 5 minut. W pobliżu przebiegają ścieżki spacerowe oraz szlaki rowerowe. Z wieży  podziwiać można m.in. panoramę Mieroszowa, Gór Suchych (Javoří hory) oraz
Broumovskich Ścian a także szczyty Zaworów. Przy dobrej widoczności można zobaczyć także Masyw Śnieżnika.


Wieża ratuszowa w Świdnicy

Wieża ratuszowa została odbudowana w latach 2010- 2012, ma 58 m wysokości oraz 10 kondygnacji. Jej poprzedniczka zawaliła się 5 stycznia 1967 r. i zniknęła ze świdnickiego rynku na 40 lat. We wnętrzu nowej wieży dostępne są multimedialne urządzenia, dzięki którym poznać można historię obiektu czy wysłać wirtualną kartkę do znajomych, a na piętrach obejrzeć wystawy stałe i czasowe. Na 8 kondygnacji znajduje się taras widokowy, z którego można zobaczyć panoramę starego miasta i
okolicznych pasm górskich (czynna od wt. do nd. 10:00 – 18:00, tel.730 796 626).


Wieża kościelna w Głuszycy

Kościół pw. NMP Królowej Polski zbudowano w 1741 r. Wieża kościelna o wysokości 21 m. została udostępniona dla turystów w 2018 r. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji ( rez. tel. 74845 62 20 – Podziemne Miasto Osówka)


Wieża kościelna w Jedlinie – Zdroju

Wieża dawnego kościoła ewangelickiego ma 45 m. wysokości i można z niej podziwiać panoramę miasta oraz okolicznych gór. Wnętrze kościoła zostało odrestaurowane i obecnie służy jako miejsce spotkań kulturalnych. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji:

CKiT w Jedlinie – Zdroju
tel. 74 845 52 49


Wieża widokowa w Starej Kopalni w Wałbrzychu

Przeszklona wieża widokowa o wysokości 25 m umożliwia szeroką panoramę na zabudowę dawnej kopalni Julia, Wałbrzycha a także Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. Podświetlona w nocy prezentuje się bardzo okazale. Dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na wieżę można wejść codziennie z przewodnikiem podczas zwiedzania Starej Kopalni lub kupując osobny bilet w godzinach między 10:00 a 18:00.