Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją tras rowerowych jest zrealizowane w ramach  projektu pt. „Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej”
(nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Uzdrowiska

Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój
Szczawno-Zdrój to atrakcyjnie położone uzdrowisko z bogatą szatą roślinną. W uzdrowisku znajdują się dwa parki w stylu angielskim (Zdrojowy i Szwedzki) a tutejsze źródła wód leczniczych to: Dąbrówka, Mieszko, Marta, Młynarz. Do ważniejszych obiektów uzdrowiskowych należą: Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, hala spacerowa i Pijalnia Wód Mineralnych, Rezydencja Bohema, Wieża Anny, Dom Zdrojowy (pierwowzór słynnego Grandhotelu w Sopocie), a także Kompleks Dworzysko, w którym znajduje się m.in. stadnina koni.


Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój
Jedlina- Zdrój to uzdrowisko położone w malowniczej dolinie, otoczonej lasami i wzgórzami. Wokół miasta rozciąga się wiele szlaków turystycznych. Do ważniejszych obiektów uzdrowiskowych należy m.in. Dom Zdrojowy, przed którym znajduje się ławeczka z rzeźbą Charlotty von Seher-Thoss, założycielki uzdrowiska. W Jedlinie znajduje się także Pałac Jedlinka.


Sokołowsko

Sokołowsko
„Śląskie Davos” – tak kiedyś nazywana była malownicza miejscowość w Górach Kamiennych – Sokołowsko. Jest to dawne uzdrowisko, funkcjonujące w latach 1854-1991, kiedyś znana stacja klimatyczna. Największym obiektem Sokołowska jest dawne sanatorium Grunwald wzniesione w 1871 r. – jedno z pierwszych na świecie sanatoriów przeciwgruźliczych. W młodości mieszkał tu reżyser filmowy Krzysztof Kieślowski.